(+66) 02-693-9911

เสริมคาง

Chin Augmentation / การผ่าตัดเสริมคาง

ใบหน้า เสริมคาง Chin Augmentation บริการผ่าตัดเสริมคางแก้ไขปัญหาคางไว้เข้ากับรูปหน้าหรือมีคางที่ยื่นเด่นชัดทำให้รูปหน้าไม่สวย ดรีมคลินิกบริการผ่าตัดเสริมคางด้วยเทคนิคที่ปลอดภัย ไม่เจ็บ และใช้เวลาในการพักฟื้นน้อย

หากแบ่งใบหน้าเป็นสามส่วน บน กลาง และล่าง   จะพบว่าคาง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความงามของใบหน้าส่วนล่าง คางที่ได้รูปเมื่อมองจากด้านหน้าควรต้องมีความกว้างที่พอดีกับความโค้งและขนาดของกระดูกกรามและความกว้างของใบหน้าและต้องมีความเรียวแหลมลงด้วยมุมที่พอเหมาะ  เมื่อมองจากด้านข้างความยื่นของคางต้องพอเหมาะ ได้สัดส่วนกับความนูนของจมูกและหน้าผาก และต้องไม่มากเกินไปจนดูเป็นก้อน  ดังนั้นการเสริมคางด้วยขนาดซิลิโคนที่พอเหมาะจะสามารถปรับโครงสร้างให้รูปหน้าเกิดความสมดุล  และทำให้ใบหน้ามีความสวยงามมากขึ้น

เสริมคาง

การผ่าตัดเสริมคาง เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาคางเล็กหรือคางหลุบเข้าไปข้างหลังทำให้โครงหน้าผิดรูปไม่สวยงาม ศัลยแพทย์ที่ดรีมคลินิกจะใช้วัสดุที่ใช้เสริมเป็นซิลิโคนทางการแพทย์คุณภาพสูงซึ่งถือเป็นวิธีมาตรฐาน และเป็นวัสดุที่นิยมที่สุดใช้ในการเสริมคางในปัจจุบัน
ก่อนผ่าตัดผู้รับการผ่าตัดเสริมคางจำเป็นต้องทำการปรึกษาศัลยแพทย์อย่างละเอียดถึง การวิเคราะห์ปัญหาและรูปร่างใบหน้าและขากรรไกรที่เป็นอยู่, รูปแบบคางที่ต้องการ,รวมถึงประเมินความเหมาะสมของแบบรุ่นซิลิโคนที่จะใช้  เพื่อให้เหมาะสมและเข้ากับใบหน้าของผู้รับการผ่าตัดมากที่สุด

 

ขั้นตอนการเสริมคาง

• แพทย์จะวัดและประเมินความกว้างและยาวของใบหน้าและวัดขนาดของซิลิโคนให้เหมาะสมกับใบหน้าของผู้ทำ

• ก่อนเริ่มการผ่าตัดเสริมคางแพทย์จะให้ยานอนหลับ

• การเสริมคางสามารถทำได้ทั้งภายนอกปากและด้านในของปาก   กรณีทำผ่าตัดภายนอกปากจะผ่าตัดบริเวณใต้คางด้วยแผลเล็กๆซึ่งซ่อนอยู่ข้างใต้คาง

• ศัลยแพทย์จะทำการตัดแต่งและใส่ซิลิโคนที่เตรียมรูปทรงให้รับกับใบหน้าแล้วทำการยิดติดกับกระดูกคางให้แน่น  แล้วทำการเย็บปิดแผล

ขั้นตอนปฏิบัติหลังการผ่าตัดเสริมคาง

1. หลีกเลี่ยงการกระทบ กระเทือนบริเวณคางในช่วง 3 – 4 สัปดาห์แรก หลังจากผ่าตัด

2. ดูแลทำความสะอาดแผล และงดรับประทานอาหารที่ต้องใช้แรงเคี้ยวมากๆหรือเลือกรับประทานอาหารอ่อน หรือนิ่มๆแทนอาหารที่มีลักษณะแข็ง หลังจากนั้นประมาณ 1 – 2 เดือน อาการบวมจึงจะยุบลงทำให้คางได้รูปทรง โดยแท่งซิลิโคนจะยึดติดแน่นกับที่โดยไม่ขยับเขยื้อน นอกจากได้รับกระทบกระเทือนอย่างแรง

 

เสริมคาง