(+66) 02-693-9911

ศัลยกรรมแก้ไขหูกาง

Prominent ear correction / ศัลยกรรมแก้ไขหูกาง

หูกางเป็นความผิดปกติของใบหูที่มีมุมจากศีรษะกว้างกว่าปกติทำให้มีรูปร่างใบหูไม่สวยงามและดูมีความเด่นชัดที่ใบหูทำให้ไม่มีความมั่นใจ การศัลยกรรมสามารถแก้ไขลักษณะหูกางผิดปกติได้โดยการเปิดตามแนวหลังใบหู เพื่อปรับแต่งเย็บกระดูกอ่อนของใบหูหรือโดยการตัดบางส่วนของหูที่เป็นปัญหา เพื่อให้ได้รูปร่างที่ต้องการ

ขั้นตอนการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขหูกาง

  • ทำการฉีดยาชาบริเวณหู จากนั้นแพทย์จะเปิดแผลที่ด้านหลังใบหู
  • แพทย์จะตัดกระดูกอ่อนใบหูและกรีดและเย็บเพื่อปรับมุมกระดูกอ่อนให้กางน้อยลง
  • หลังจากนั้นจึงเย็บปิดแผลด้านหลังใบหูและเย็บสำลีปิดแผลเพื่อหยุดเลือดและลดการบวม

 

ขั้นตอนปฏิบัติหลังการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขหูกาง

  • แพทย์จะนัดดูแผลหลังผ่าตัดในช่วงสัปดาห์แรก
  • แผลผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็สามารถตัดไหมได้
  • หลังจากการผ่าตัดควรระวังไม่ให้แผลโดนน้ำ
  • ใส่ผ่ารัดศีรษะ Head Band รัดให้ใบหูแนบติดกับศีรษะเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน

 

ศัลยกรรมแก้ไขหูกาง