(+66) 02-693-9911

ศัลยกรรมใบหน้า

Fat grafting & Facial surgery / ฉีดไขมันและศัลยกรรมใบหน้า

จุดเด่นการศัลยกรรมใบหน้าของ Dream Clinic

1. Certified Board of Plastic Surgery ศัลยแพทย์ตกแต่งที่ได้รับการรับรอง จากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย (หลักสูตรวุฒิบัตร ) 6 ปี และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งความงามนานาชาติ (International Society of Aesthetic Plastic Surgery หรือ ISAPS) รวมถึงผ่านการอบรมจากศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งนานาชาติของประเทศเกาหลีช่วยเพิ่มความมั่นใจในผลการผ่าตัดได้เป็นอย่างดี

surgerylogo ISAPS surgerylogo3
osaps

 

doctor01

doctor02

 

2. Sterile Equipment and operating room เครื่องมือปลอดเชื้อ และได้มาตรฐาน ห้องผ่าตัดสะอาด ใช้ระบบเดียวกับห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล

Consult01 monitor Room

 

3. Sleep Safety, IV sedatation technique ไม่เจ็บเพราะมีอุปกรณ์ให้ยาระงับความรู้สึกและทีมแพทย์และพยาบาลซึ่งผ่านการอบรมและจัดระบบให้ได้มาตรฐานเหมือนห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล

IV Sedation

4. Less pain and Less swellingดรีมคลินิกใช้เครื่องมือและเทคนิคพิเศษในการผ่าตัด ทำให้ผู้รับการผ่าตัด เจ็บน้อยและบวมน้อยกว่าการผ่าตัดแบบทั่วไป ลดระยะเวลาการพักฟื้นเหลือเพียง 2 – 7 วันเท่านั้น

5. Wound care มีการตรวจติดตามโดยแพทย์หลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง การดูแลรักษาแผลเป็นมีหลายวิธีในการดูแลให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลจึงจำเป็นต้องมีการนัดตรวจติดตามเพื่อดูสภาพเนื้อเยื่อ, ซิลิโคน, และแผลเป็น เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

การวิเคราะห์ส่วนต่างๆก่อนการผ่าตัดใบหน้า

การวิเคราะห์ส่วนต่างๆของใบหน้าโดยศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ มีความจำเป็นอย่างมากเพื่อทำให้ทราบถึงสภาพปัญหา ประเมินข้อจำกัดที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน  ซึ่งจะใช้ในการวางแผนการผ่าตัดให้ได้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล

face measurement

ลักษณะใบหน้าที่สวยงามตามหลักทางการแพทย์

การเสริมจมูกให้สวยงามรับกับใบหน้ามีหลักการทางการแพทย์ซึ่งต้องทำการประเมินดังนี้

ความยาวจมูก 1. สัดส่วนความยาวของใบหน้าที่สวยงามความยาวหรือความสูงของใบหน้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

  1. ใบหน้าส่วนบน ได้แก่ บริเวณหน้าผาก ตั้งแต่ไรผมถึงจุดบนสุดของสันจมูก บริเวณหัวคิ้ว
  2. ใบหน้าส่วนกลาง ได้แก่ บริเวณตา จมูก และโหนกแก้ม ตั้งแต่ส่วนบนจมูกลงมาจนถึงด้านล่างของฐานจมูก
  3. ใบหน้าส่วนล่าง ได้แก่ บริเวณริมฝีปาก และคาง ตั้งแต่ด้านล่างของฐานจมูกจนถึงปลายคางส่วนที่ยื่นที่สุด

 

ใบหน้าที่สวยงามนี้จะต้องมีความสมดุลความยาวหรือความสูงขององค์ประกอบทั้งสามส่วน

 frankfort horizontal เมื่อมองจากด้านข้างหลังจากแบ่งใบหน้าตามแนวราบเป็นสามส่วน ให้ขนานกับเส้นแกนนอนของใบหน้า (FrankfortHorizontal Line) ใบหน้าที่สมดุลจะต้องมีความยื่นนูนของทั้งสามส่วนเท่าๆ กันใบหน้าที่ไม่สมดุล สามารถศัลยกรรมแก้ไขให้มีความสมดุล เช่น คนที่มีคางเล็ก หรือ สั้น ก็สามารถเสริมคางช่วยให้ใบหน้าดูยาวขึ้น และมีความสมดุลกันมากขึ้น หรือคนที่มีปัญหาเรื่องโหนกแก้มเล็ก หน้าผากเล็ก ก็สามารถเสริมความนูนของบริเวณดังกล่าวได้ด้วยเทคนิคการฉีดไขมันด้วยเทคนิคMicro – fat graftin
 Nose 15 2. ความกว้างของใบหน้าที่เหมาะสม ความกว้างของจมูกไม่ควรเกินระยะห่างระหว่างหัวตาซึ่งถ้าแบ่งใบหน้าเป็น 5 ส่วน จมูกที่สวยงามควรมีขนาดเท่ากับความกว้างของดวงตาและ ปีกจมูกไม่ควรบานกว้างออกมาเกินแนวหัวตาส่วนด้านข้างของใบหน้าบริเวณโหนกแก้มและกราม เมื่อมองจากด้านหน้าขนาดที่เหมาะสมไม่ควรกว้างเกินความกว้างจากหัวตาไปถึงหางตา

ฉีดไขมัน อย่างไร dream clinic MAF

วารสาร mafbefore_after