(+66) 02-693-9911

ดูดไขมัน VASER HD

ดูดไขมัน VASER HDดูดไขมัน VASER HIDEF

ดูดไขมัน VASER HD High-definition Liposculpture คือเทคนิคขั้นสูงของการดูดไขมันแบบสามมิติ (etching) ซึ่งทำให้เกิดเป็นร่องและความนูน โดยเลียนแบบตามรูปทรงกล้ามเนื้อในบริเวณนั้น ทำให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนิยมทำในบริเวณลำตัว หน้าอก หลังก้น โดยการทำรูปทรงของกล้ามเนื้อในผู้ชายและผู้หญิงจะมีความแตกต่างกันอาศัยเทคนิคขั้นสูง ดังนั้นศัลยแพทย์ตกแต่งที่ทำต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษระยะเวลาผ่าตัดนานเพราะขั้นตอนซับซ้อนกว่า และระยะเวลาพักฟื้น และรอยุบบวมก็นานกว่าการทำ VASER แบบปกติทั่วไป จำเป็นต้องมีการตรวจติดตามโดยแพทย์หลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิดมากกว่าและเป็นเวลานานกว่าการทำ VASERแบบปกติทั่วไป

 

 

ดูดไขมัน VASER HIDEF

ดูดไขมัน VASER HD ดูดไขมัน VASER HD