(+66) 02-693-9911

การผ่าตัดลดขนาดจมูก

การผ่าตัดลดขนาดจมูก / Nose Reduction Surgery

ผ่าตัดลดขนาดจมูก เป็นการทำศัลยกรรมจมูกเพื่อลดขนาดของจมูกให้เล็กลง โดยระยะเวลาในการผ่าตัดจะใช้เวลา 3-5 ชั่วโมง อาการบวมจะบรรเทาลงใน 7-14 วัน และตัดไหมออก 7-10 วันหลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก

การผ่าตัดลดขนาดจมูกนิยมทำมากในชาวตะวันตกเพราะโดยทั่วไปชาวตะวันตกมีปัญหาจมูกใหญ่มากกว่าชาวเอเชีย  แต่กระนั้นก็ตามชาวเอเชียหลายคนมีปัญหาจมูกใหญ่ในบางส่วนซึ่งอาจแก้ไขด้วยการเสริมซิลิโคนได้ แต่บางครั้งก็มีความจำเป็นต้องทำการผ่าตัดลดขนาดกระดูกจมูก และ กระดูกอ่อนจมูกเช่นเดียวชาวตะวันตก

การผ่าตัดลดขนาดจมูกที่พบบ่อยได้แก่

1. การผ่าตัดลดโหนกกระดูกกลางสันจมูก (Humpectomy / Hump Reduction)

ผ่าตัดลดขนาดจมูก

2. การตัดกระดูกและกระดูกอ่อนสันจมูกเพื่อลดความสูงของกระดูกสันจมูก (Nasal bridge reduction)

ผ่าตัดลดขนาดจมูก ผ่าตัดลดขนาดจมูก

 

3. การตัดยุบกระดูกเพื่อลดความกว้างของกระดูกสันจมูก (Nasal Osteotomy)

Nose Reduction 02 Nose Reduction 021

 

4. การผ่าตัดลดความงุ้ม ยาวของกระดูกอ่อนที่ปลายจมูก และลดความกว้างปลายของปลายจมูก (Nose Tip Refinement)    การผ่าตัดนี้จะมีการตัดกระดูกอ่อนที่ปลายจมูกออกเพื่อให้กระดูกอ่อนเล็กลง พร้อมทั้งมีการเย็บจัดทรงให้กระดูกปลายจมูกที่บานออก แคบลงและเข้าหากันจนเห็นปลายจมูกเล็กและชัดเจนขึ้น

Nose Reduction 04 ลดความยาวปลายจมูก

 

ผ่าตัดลดขนาดจมูก