(+66) 02-693-9911

นายแพทย์ทรงยศ จันทจิตร์

นายแพทย์ทรงยศ จันทจิตร์

 

 

นายแพทย์ทรงยศ จันทจิตร์

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเลเซอร์และศัลยกรรมตกแต่งโดยตรงจากสถาบันในไทยและเกาหลี (ประกาศนียบัตรด้านศัลยกรรมตกแต่งจากรามาธิบดีและ IPSTC, Korea)

นายแพทย์ทรงยศ จันทจิตร์ ผู้ก่อตั้งดรีมคลินิค  ยึดหลักดูแลความงามอย่างพอเหมาะ เป็นธรรมชาติ หรือ Beauty with Senses เป็นที่ยอมรับในฝีมือศัลยกรรมตกแต่งและความงามทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ เชี่ยวชาญตั้งแต่การดูแลรักษาผิวพรรณ Botox, Filler & Laser,การปรับรูปหน้าและรูปร่างโดยใช้ไขมันตัวเอง (Micro Fat Grafting) และศัลยกรรมตกแต่งนอกจากนั้นยังมีผลงานทางวิชาการ และเป็นคอลัมนิสต์ ให้กับหนังสือพิมพ์นิตยสารต่างๆมากมาย

 

ประวัติเด่น

• Member of The Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand
สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมโครงสร้างของประเทศไทย

• Member of The Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand
สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งของประเทศไทย

• Member of The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งนานาชาติคนที่ 13ของประเทศไทย

• Certificate of Rhinoplasty training : International Plastic Surgery Training Center, Korea
ศัลยแพทย์ไทยคนแรกและคนเดียวที่จบการศัลยกรรมจมูกเฉพาะทางจากเกาหลี

• Certificate of Liposuction training : International Plastic Surgery Training Center, Korea
ศัลยแพทย์ไทยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการดูดไขมันด้วยเทคนิคพิเศษจากเกาหลี ซึ่งเชี่ยวชาญในการทำหน้าท้องซิกแพ็ค (Six packs) และการทำขาเล็กแบบดาราเกาหลี (ที่เดียวในไทย)

• Certificate of Micro Fat Grafting training – MAFT :Taiwan
ศัลยแพทย์ไทยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการปรับรูปหน้าและรูปร่างโดยใช้ไขมันและ Stem Cell ของตัวเอง

• Certificate of Advance Technique Treadlift training : Asia Aesthetic Training Acadamy, Korea
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการร้อยไหมขั้นสูงจากสถาบันAATAเกาหลี

 

ตำแหน่ง

หัวหน้าศัลยแพทย์ตกแต่ง ศูนย์ศัลยกรรมความงามดรีม ประเทศไทย
(Dream Aesthetic Thailand Center –DATC) กรุงเทพมหานคร

 

การศึกษา

วุฒิบัตร แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทั่วไป ปี พ.ศ. 2549
วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ปี พ.ศ. 2552

 

สมาชิก

สมาชิกแพทยสภา
สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (ThSAPS) ปี พ.ศ. 2552
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งประเทศทางตะวันออกของเอเชีย (OSAPS) ปี พ.ศ. 2555
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS) ปี พ.ศ. 2556

 

การเข้าร่วมประชุม

ต.ค.2549 The 13th ASEAN Congress of Plastic Surgery, Chiang Mai, Thailand
ก.พ.2552 Ramathibodi-Tawanchai Cleft Craniofacial Forum, Hua Hin, Thailand
ก.ค. 2552 IMCAS (International Master Course on Aging Skin) Asia 2009, Bangkok, Thailand
ก.ย. 2552 Aesthitic Plastic Surgery Conference 2009, Singapore
ม.ค. 2553 ICAD (International Congress of Aesthetic Dermatology) 2010, Bangkok, Thailand
ก.ย. 2553 MIPS 2010 (International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery and Dermatology), COEX, seoul, Korea.
พ.ค. 2553 เลเซอร์ผิวหนังสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ชำนาญ ครั้งที่ 2 จัดโดยภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ส.ค. 2553 Hair-in Hair-out: All About Hair จัดโดยภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ต.ค. 2554 MIPS 2011 Bangkok (International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery and Dermatology) Shangri-la Hotel.
ธ.ค. 2554 Filler Workshop Blunt Cannula Technique- Intensive intermediate level
ม.ค.2555 ICAD (International Congress of Aesthetic Dermatology) 2012, Bangkok, Thailand
ม.ค.2555 Basic Training Course for Face Lift by Miracle Thread Lift
ม.ค.2555 Advance Training Course for Nose-Neck-Body Lift by Miracle Thread Lift
ก.พ.2555 The valuable knowledge of the Anti-aging Physician’s Approach to Obesity and Weight Management
มิ.ย.2555 The 1st Seoul Rhinoplasty Forum 2012, Seoul, Korea
ก.ค.2555 The 2nd Condensed Fat grafting & Cell-Assisted Lipo-Transfer Forum 2012, Kuala Lumpur, Malaysia
ก.ค.2555 ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 51 หัวข้อ Fat Graft : The New Era คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลงานวิชาการ

1.Combined Hepatocellular and Cholangiocarcinoma, Two cases Presenting as Liver Abscess ตีพิมพ์ใน Journal of Case Report in Clinical Practice: 2004; 5(1)

2.Combined Hepatocellular and Cholangiocarcinoma, Clinical Feature and Prognostic Study in Thai population ตีพิมพ์ใน Journal of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery (2006) 13:537-542

3.Incidence of Oronasal Fistula and Speech Outcome After Primary Palatoplasty in Ramathibodi Hospital

4.Anthropometric Study of the Normal External Ear in Adult Thai People, Age- and Sex- Related Differences

 

Languages spoken

Thai , English