(+66) 02-693-9911

ภาพก่อนหลังฉีดไขมันและศัลยกรรมใบหน้า

ภาพก่อนหลัง

ฉีดไขมันตัวเอง และ ศัลยกรรมใบหน้า

ฉีดไขมันตัวเอง เทคนิคไมโครแฟท ( Microfat Grafting ) บริเวณหน้าผาก

ฉีดไขมันเสริมหน้าผาก

ฉีดไขมันเสริมหน้าผาก จมูก

ฉีดไขมันหน้าผาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉีดไขมัน ( microfat ) ฉีดไขมันร่องใต้ตา ฉีดไขมันร่องใต้ตา

ศัลยกรรมใบหน้า

ฉีดไขมันฉีดไขมันเสริมคางเสริมคางเสริมคางภาพก่อนหลังเสริมคางภาพก่อนหลังเสริมคางภาพก่อนหลังเสริมคางภาพก่อนหลังเสริมคางเสริมคาง เสริมจมูกเสริมคาง เสริมจมูกลดขนาดริมฝีปากบน